Diensten van DBGA

DBGA biedt onder andere de volgende diensten,

  1. Advisering op individueel niveau (alle bedrijfsgeneeskundige taken die de wet verbetering poortwachter voorschrijft, belastbaarheidsadvies, FML)
  2. Advisering op organisatie- en/of afdelingsniveau in het kader van verzuim (verzuimanalyses, afdelingsanalyses, verzuimbeleid opstellen)
  3. Advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden
  4. Toetsen van de RI&E (als kerndeskundige)
  5. Verwijzingen naar andere deskundigen