Over DBGA

Na 10 jaar bij een grote landelijke arbodienst te hebben gewerkt en vervolgens 2,5 jaar bij een kleine interne arbodienst ben ik gestart als zelfstandig bedrijfsarts. In de jaren die ik nu werkzaam ben als bedrijfsarts heb ik geleerd dat maatwerk in de verzuimbegeleiding een belangrijke factor is.

Ik sta achter de visie "ziekte overkomt je, verzuim is een keuze".

Natuurlijk zijn er altijd omstandigheden waardoor een medewerker er niet voor kiest te verzuimen bijvoorbeeld bij ernstige aandoeningen of na een ongeval. Hierdoor ontstaat het zogenaamde onvermijdbare verzuim. Dit ligt op ongeveer 2-3%.

Alle anderen vormen van verzuim moeten m.i. in hun context worden bekeken en daarin kan gestuurd worden op gedrag. Gedrag van de medewerker maar ook van diens omgeving zoals de werkgever.

Coachen van leidinggevende bij verzuimvraagstukken is een van mijn competenties. Het leren managen van verzuim door leidinggevenden is m.i. cruciaal in de verzuimbegeleiding.